PROBOSZCZOWIE

PROBOSZCZOWIE


Pierwszym proboszczem był Ks. Jan Klukowski. W 1988r., jako gospodarz parafii zadbał by
kościół otrzymał nową polichromię,którą poświęcił w tym samym roku Ks.Kard. Henryk Gulbinowicz.
W 1990r. Ks. Jan Klukowski zginał tragicznie w wypadku samochodowy i został pochowany
na cmentarzu przy kościele parafialnym.

Z dniem 11.11.1990 obowiązki proboszcza w parafii przejął ks. Krzysztof Ambrożej,
odwołany z wikariatu w Bielawie. Ks. Krzysztof Ambrożej podczas pełnienia obowiązków
proboszcza m.in. doprowadził do wybudowania kościoła filialnego we wsi Kurczów oraz zadbał
o uregulowanie spraw własnościowych i wyremontowanie budynku plebani.

Zgodnie z dekretem J.E.Ks.Kard. Henryka Gulbinowicza, dn. 25.06.1999 nowym proboszczem mianowany
został Ks. Jacek Włostowski, który poprzednio pełnił obowiązki wikarego w parafii
św. Elżbiety we Wrocławiu.
Od sierpnia 1999 r., z jego inicjatywy,
w kazdy ostatni piątek miesiąca odbywa się Msza św. dla młodzieży
Jednocześnie w sierpniu tegoż roku
młodzież z Ludowa Śląskiego wraz z ks. Proboszczem zagospodarowała budynek przy plebani.
W ten sposób powstał "Klub dla młodzieży - Muszla".Już pod koniec października
klub został otwarty i poświęcony.
Parafianie wraz z ks. Proboszcem zadbali także o tych,
którzy kiedyś mieszkali na tych ziemiach - w ten sposób powstało lapidarium
z płytami nagrobnymi miezkańców z ubiegłego stulecia.
Od września 1999 r.istnieje scholka dziecieca, którą prowadzi Kasia, Ania i Ala.
Ks. Jacek jako pierwzy w dekanacie Borów przeprowadził
remont kapitalny dachu na kosciele i plebani połączony z wymianą dachówki.
Był takż pomysłodawcą i realizatorem parafialnych festynów związanych z odpustem
na św. Jana Chrzciciela
Od dnia 25.06.2005 zgodnie z dekretem J.E.Ks.Ar.Bp. Mariana Gołębiewskiego
stanowisko proboszcza parafii zajmuje Ks. Jacek Olszewski, który wcześniej pracował w charakterze
wikarego w parafii Trójcy Św. we Wrocławiu-Krzykach.