O PARAFII

O PARAFII


Wspólnota parafialna liczy około 1020 wiernych (333 rodziny); wierzących i praktykujących
i niepraktykujących, skupionych wokół kościoła parafialnego i filialnego.
Społeczność parafialną stanowią rolnicy, pracownicy okolicznych zakładów, emeryci, renciści
i bezrobotni. Wierni w ogromnej większości deklarują się jako praktykujący katolicy.
Duża część mieszkańców parafii charakteryzuje się życzliwością do Kościoła i duszpasterzy.
Przejawia się to zarówno w poczuciu obowiązku do finansowego utrzymania parafii,
jak również w zaangażowaniu się przy wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach naszej wspólnoty.
Jednocześnie daje o sobie znać zubożenie społeczeństwa.
W parafii obserwuje się rozbicie pożycia małżeńskiego,
problem alkoholizmu dotykający już młodocianych,
brak troski o głębsze religijne wychowanie dzieci i młodzieży.
Pewna liczba mieszkańców parafii niemal zupełnie nie uczestniczy w życiu wspólnoty.
Ograniczają się zaledwie do tradycyjnych kontaktów z duszpasterstwem przy okazji kolędy,
Chrztu ś w., I Komunii ś w., sakramentu małżeństwa i pogrzebu.
Niepokojąca jest również spora liczba związków niesakramentalnych
funkcjonujących na terenie parafii