HISTORIA

HISTORIA PARAFII


Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii datuje się na XIII wiek i dotyczy sporu
Proboszcza z Ludowa z zakonnikami z Tyńca nad Ślężą o pewną część ziemi.
Musiała więc istnieć parafia i kościół, po którym nie ma niestety śladu.
Obecny kościół parafialny w Ludowie Śląskim p.w. św. Jana Chrzciciela
został wybudowany ok. 1500 roku.
Do 1988r. funkcjonował jako kościół filialny parafii Borów.
Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Ludowie Śląskim powstała dnia 31.03.1988,
erygowana przez J.E.Ks.Kard. Henryka Gulbinowicza. Parafię utworzono z następujących
miejscowości: Ludów Śląski, Ludów Polski, Kazimierzów, Kurczów, Kręczków.